ADEQUACIÓ ITINERARIS TERAPÈUTICS

Itineraris bany de bosc

Sent Biotopnatura una empresa que es dedica des de fa més de 15 anys al paisatgisme, tenim una ran experiència en el disseny, assessorament, gestió i execució de diferents tipus de recorreguts, itineraris i espais lúdics o naturalístics. En els últims anys ens hem especialitzat en l'execució d'itineraris terapèutics de bany de bosc. Seguim un criteri de poca intervenció, elaborant uns itineraris amb un mínim de mobiliari i de senyals, on es puguin fer activitats flexibles, i que en la majoria dels casos sigui el guia qui els hagi de guiar i no el seu marcatge tancat i rígid.


Facebook
Instagram